تبلیغات
بـی کـ لــّــ ـه - خیانت

خیانت

وقتی که به جای "بمان" ، میگویی :

" هر طور راحتی"

بوی خیانت میدهی ..

×× برای خیانت ، 

هــــزار راه هــســــت

 اما هـیــچ کــــدام  به انـــدازه

تــــظـــاهـــر  به دوست داشتن


کــثـیــف نـیـســـت ...روان پریـــش

[ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ] [ 12:36 ب.ظ ] [ اَبَر روان پریش ] [ نظرات() ]