تبلیغات
بـی کـ لــّــ ـه - بـــــاش...

بـــــاش...

حــــالِ نداشتنت

را

نــدارم....


× وقتــی که تـــو نیـستی

مــن هم

تنهــا اتفـــاق ِ بی دلیـــل ِ زمیـــنم !روان پریـــش

[ جمعه 12 اردیبهشت 1393 ] [ 06:09 ب.ظ ] [ اَبَر روان پریش ] [ نظرات() ]